Általános információ

A családot ért gyász esetén e tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni a hozzátartozókra váró számtalan ügyintézést, ebben kívánunk segítséget nyújtani.

Lakáson történt haláleset bekövetkezésekor

telefonon, vagy személyesen értesíteni kell a házi-, vagy ügyeletes orvost, aki megállapítja a halál bekövetkeztét, kitölti a szükséges okmányokat, majd engedélyezi az elhunyt elszállítását. Ezek után lehet megrendelni az elhunyt elszállítását. Célszerű azt a temetkezési irodát hívni, amelyet később szándékukban áll megbízni a temetkezési szolgáltatás elvégzésével. Amennyiben eldöntötték milyen módon kívánják elhunytat temettetni (hamvasztás, hagyományos temetés), azt az orvossal tudatni kell.

  • Amennyiben az orvos az elhunyt szállítását boncolás céljából patológiára rendeli, az intézmény által kitöltött halottvizsgálati bizonyítvánnyal kell az anyakönyvezést megoldani.
  • Abban az esetben, ha a boncolástól eltekint az orvos és az elhunytat hamvasztatni kívánja a család, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosának engedélye is szükséges. Kizárólag ezen engedély birtokában lehet az elhunytat anyakönyvezni. Hagyományos (koporsóban történő) temetésnél ez már nem szükséges.

Kórházban történt elhalálozás esetén

a kezelő osztályon lehet átvenni az elhunyt személyes tárgyait. Ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztályvezető és a főigazgató engedélye szükséges. Célszerű az elhunyt ruházatát vinni, mert az öltöztetést a kórházban végzik.

  • Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után van csak lehetőség az anyakönyveztetésre.

Anyakönyveztetés

Az elhunyt anyakönyveztetése az adott Önkormányzat / Polgármesteri Hivatalában, illetve a Körjegyzőségen történik, amelyhez a haláleset helyszíne közigazgatásilag tartozik.

  • 8623 Balatonföldvár Polgármesteri Hivatal, Petőfi S. u  1., 84/540-330,

Szükséges iratok

  • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • Születési anyakönyvi kivonata
  • Halottvizsgálati bizonyítvány (orvos vagy a patológia állítja ki)
  • Külföldi elhunyt esetén szükséges az útlevele is
  • Amennyiben az elhunyt házas volt, úgy a házassági anyakönyvi kivonata és a házastárs személyi igazolványa
  • Elvált vagy özvegy elhunyt esetében a válásról szóló végzés, vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges

A fenti iratok beszerzése után kerülhet sor a temetési szolgáltatás igénybevételére.

Hozzászólások lezárva.