Villanyszerelési és hangosítási feladatok

A Balatonföldvári Nonprofit Kft (továbbiakban kft ) pályázatot hirdet Villanyszerelési és hangosítási feladatok ellátására.

A jogviszony időtartama

Határozott 2020. január 1. – 2020. december 31.

A munkavégzés helye

8623 Balatonföldvár, közigazgatási területe, a Kft. illetve az önkormányzat ingatlanain.

Ellátandó feladatok, és egyéb feltételek és kikötések

1. A pályázó feladatai:

 • Balatonföldvár város városi rendezvényeinek hangosítása a közterületeken, illetve közintézményekben, közösségi házban
 • A Kft. rendezvényeinek hangosítással járó feladatainak ellátása
 • A Kft. valamennyi telephelyének, valamint Balatonföldvár Város üzemeltetésében lévő épületeinek villanyszereléssel kapcsolatos karbantartási, hibaelhárítási munkák ellátása.

2. egyéb feltételek és kikötések:

 • a pályázónak vállalnia kell , hogy a feladatok elvégzése érdekében a szükséges mértékben a Kft. rendelkezésére áll, illetve a karbantartás hibaelhárítás esetében vállalja, hogy a Kft. értesítésétől számított 24 órán belül megkezdi a munka elvégzését.
 • a pályázónak vállalnia kell a hangosítással kapcsolatos feladatok részben, míg a villanyszereléssel kapcsolatos feladatokat teljes egészében saját eszközökkel történő ellátását.
 • a nyertes pályázó jogosult lesz a Bajor Gizi Közösségi Ház hangosítási eszközeit –azok állagmegóvásának terhe mellett- használni.
 • a javításokhoz illetve a karbantartáshoz szükséges rezsi anyagot a Kft. biztosítja a nyertes pályázó részére.

Jogállás

Vállalkozói szerződés.

Díjazás

vállalkozói díj: bruttó 160.000 Ft/hó

Pályázati feltételek

 • villanyszerelésben, és hangosítási feladatokban szerzett minimum 5 éves szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • számlaképesség
 • B kategóriás jogosítvány,
 • saját gépkocsi használat térítésmentes vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • szakmai előéletet részletező fényképes önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje

2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Tibor ügyvezető nyújt, a 06 20 327-8787-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Postai úton, a pályázatnak a Balatonföldvári Nonprofit Kft címére történő megküldésével (8623 Balatonföldvár, Pf 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „villanyszerelés és hangosítás”
Személyesen: Kiss Tibor, ügyvezető 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. (hajózástörténeti látogató központ).

Pályázati borítékok bontása

2019. december 31-e 10 óra

A pályázat elbírálásának határideje

2019. december 31-e 13 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

www.balatonfoldvarinonprofitkft.hu, 2019. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fenti honlapon szerezhet.

Hozzászólások lezárva.