Városüzemeltetés

A városüzemeltetés feladatait korábban ellátó Gamesz a fenntartó önkormányzat döntése alapján 2016.december 31- napjával megszűnt.

A megszűnt Gamesz feladatait, telephelye valamint a korábban kezelésében lévő valamennyi önkormányzati tulajdonú közút, közterület, zöldterület, park, temetők és az önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület üzemeltetését 2017.01.01. napjától az önkormányzattal kötött vagyonkezelési, üzemeltetési szerződés alapján a kft-énk látja el.

Ugyancsak az említett szerződés alapján ellátjuk a Kulipintyó épületének valamint a strandok (Keleti és nyugati) üzemeltetését is.

A városüzemeltetési részleg: 1 fő részlegvezető, 1 fő ügyviteli dolgozó és 17 fő fizikai alkalmazott

Részlegvezető:  Telefon: 06 20 247-6620

Iroda és központi telephely

8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.
Telefon: 84/ 340-906
E-mail: varosuzemeltetes@bknkft.hu

Hozzászólások lezárva.